Kausitiedote

Seuran toiminta ja tuki

Seinäjoen hiihtoseuran maastohiihtojaosto tukee hiihtäjiä monilla tavoin, resurssiensa puitteissa. Huolehtimalla kausi- ja seuran jäsenmaksuista, varmistat seuratoiminnan tuen. Tukimuodot vahvistetaan toimintakausittain. Kaudella 2019-2020 seuratoiminnan tuki on seuraava, ellei jaosto kauden aikana muuta päätä:

 • Seuran järjestämä toiminta ja edustustehtävät
  • hiihtäjä saa osallistua seuran järjestämiin harjoituksiin
  • hiihtäjä saa osallistua seuran järjestämiin leirityksiin, seuran omien leirien omavastuu vahvistetaan leirikohtaisesti
  • hiihtäjä saa edustaa seuraa edustustehtävissä, esim. viestit
    
 • Kisailmoittautumiset
  seura huolehtii kisailmoittautumisista, kun ilmoittautuminen tehdään toimistolle riittävän ajoissa, huomioiden kuitenkin seuraavassa kerrotut poikkeukset:
  • mikäli hiihtäjä ilmoittautuu jälki-ilmoittautuneena, seura ei osallistu ilmoittautumiseen eikä kustannuksiin. Mikäli urheilija ilman pätevää syytä (sairastuminen tai vastaava) jättää osallistumatta kilpailuihin, joihin hän on ilmoittautunut, peritään turhaan maksettu ilmoittautumismaksu urheilijalta ---> lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai vastaava todistus sairastumisesta sähköpostiin toimisto@seinajoenhiihtoseura.fi .
  • jos kilpailu siirretään uuteen ajankohtaan esim. lumitilanteen tai pakkasen takia, jokainen on itse velvollinen perumaan aiemman ilmoittautumisen, jos ei aio osallistua uutena ajankohtana.
  • seura maksaa kaikkien maastohiihdon kilpailujen (pois lukien massahiihtotapahtumat) osallistu- mismaksut
    
 • Kisailmottautuminen

 • Kilpailumaksut
  Seura maksaa kaikkien maastohiihdon kilpailujen (pois lukien massahiihtotapahtumien) osallistumismaksut edellyttäen, että kisojen ilmoittautuminen on tehty ajoissa seuran toimistoon ja että jäsenmaksu, kausimaksu ja lisenssi/skipassi on maksettu. Mikäli kausimaksua ja jäsenmaksua ei ole maksettu, kilpailija maksaa ilmoittautumismaksun seuralle. Seuran maksaessa hiihtäjän osallistumismaksun, tulee hiihtäjän/vanhemman/muun nimetyn henkilön osallistua seuran järjestämiin tapahtumiin tai kökkiin.

 

 • Seura-asutSeuralaisilla on mahdollisuus hankkia seura-asu kulloinkin päätettyyn kilpailijahintaan kilpailijoille ja vetäjille, sekä tukijoukoille seurahintaan. Urheilijan on käytettävä seuran edustusasua kilpailuissa (kun seura maksaa osallistumismaksun).

 

 • Muu tuki
  seura tukee kouluttautumista huolto- ja valmennustehtäviin ja edellyttää koulutusten käyneet osallistumaan seuran valmennus- ja huoltotoimintaan