SHS:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: 14.11.2019 klo 19:00
Paikka: Ravintola Joupiska

Seinäjoen Hiihtoseura ry:n sääntömääräinen syyskokous Ravintola Joupiskalla torstaina 14.11.2019 klo 19:00 alkaen. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ote säännöistä:
"Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta."

SHS:n säännöt.

Muissa asioissa käsitellään ainakin SHS 40v (perustettu 1980) juhlavuoden erityistoimintaa.

Tervetuloa!

SHS - hallitus